Pozdravljeni na spletni strani vrtca Galjevica!
Smo vrtec s 23 oddelki na štirih lokacijah, ki s spoštovanjem in sodelovanjem ustvarja toplo in varno okolje za otroke, starše in zaposlene. Naše vzgojno izobraževalno delo je usmerjeno v otroka, pri načrtovanju in evalviranju pa izhajamo iz potreb in razvojne stopnje otroka.

Vrtec Galjevica odlikuje:

EVROPSKA DIMENZIJA

 • Osveščamo nacionalno identiteto vsakega otroka s spodbujanjem ljudskega izročila
  (etno – glasbene delavnice, tedensko vključevanje slovenskih tradicionalnih jedi).
 • Integriramo spoznavanje tujega jezika v oddelke II. starostne skupine
  (angleški jezik za otroke 4-6 let).
 • Partnersko se povezujemo z vrtci in šolami v širšem EU  prostoru
  (COMENIUS – večšolska partnerstva).

KREATIVNOST IN INOVATIVNOST

 • Izvajamo umetniške delavnice
  (likovne, ročne spretnosti, oblikovanje z glino, etno - glasbene delavnice, pevski zbor, …).
 • Spodbujamo  projektno delo z otroki.
 • Izpopolnjujemo  e-komunikacijo s starši in širšim lokalnim področjem.

EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE

 • Ločujemo odpadke in varčujemo z viri energije (voda, elektrika).
 • Spoznavamo vsebine iz zgodnjega naravoslovja – raziskovanje travnika z vsemi čuti.
 • Uporabljamo odpadni material za likovne delavnice in kreativno ustvarjanje novih igrač.
 • Z zbiranjem odpadnega papirja in PVC zamaškov sodelujemo v humanitarnih akcijah.

POZITIVEN ODNOS DO ZDRAVJA

 • Z dejavnostmi razvijamo celosten razvoj otroka, ki sloni na njegovi pozitivni samopodobi.
 • Z načrtovanjem in pripravo uravnoteženih jedilnikov se otroci v vrtcu prehranjujejo zdravo in raznoliko.
 • Organiziramo različne gibalne dejavnosti, tudi v sodelovanju z zunanjimi institucijami.
 • Skrbno načrtujemo bivanje in gibanje na prostem.
 • V sodelovanju z ZD Vič-Rudnik skrbimo za zobozdravstveno preventivo otrok.

TESNO SODELOVANJE S STARŠI

 • Organiziramo dogodke za otroke in starše.
 • Sprotno seznanjamo starše o dejavnostih znotraj vrtca in o otrokovem napredku.
 • Skrbimo za dvosmerno komunikacijo in pretočnost informacij o otroku in za otroka.

STROKOVEN IN DINAMIČEN KOLEKTIV

 • Prisluhnemo vsakemu otroku.
 • Z inovativnimi pristopi vzgojnega dela spodbujamo aktivnosti na čustvenem, intelektualnem, gibalnem, umetnostnem in socialnem področju.

več o vrtcu dark