Prijava - utrinki

PRIJAVA - ODLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

Pozdravljeni na spletni strani vrtca Galjevica!

Smo vrtec s 23 oddelki na Štirih lokacijah, ki s spoŠtovanjem in sodelovanjem ustvarja toplo in varno okolje za otroke, starŠe in zaposlene. NaŠe vzgojno izobraŽevalno delo je usmerjeno v otroka, pri naČrtovanju in evalviranju pa izhajamo iz potreb in razvojne stopnje otroka.

veČ o vrtcu dark     veČ o Ljubljani dark   video o Ljubljani dark

Spoštovani starši!

Objavljamo čakalni seznam Vrtca Galjevica za naknadni sprejem otrok za šolsko leto 2016/2017, ki velja do 15. 5. 2016. Dne 16. 5. 2016 se bodo čakajoči otroci združili na Centralni čakalni seznam za leto 2016/2017, ki bo objavljen na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

PDF Čakalni seznam za I. starostno obdobje
PDF Čakalni seznam za II. starostno obdobje