Prijava - utrinki

PRIJAVA - ODLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

Pozdravljeni na spletni strani vrtca Galjevica!

Smo vrtec s 23 oddelki na Štirih lokacijah, ki s spoŠtovanjem in sodelovanjem ustvarja toplo in varno okolje za otroke, starŠe in zaposlene. NaŠe vzgojno izobraŽevalno delo je usmerjeno v otroka, pri naČrtovanju in evalviranju pa izhajamo iz potreb in razvojne stopnje otroka.

veČ o vrtcu dark     veČ o Ljubljani dark   video o Ljubljani dark

V mesecu juniju 2016 je gospod Lavrič Sebastjan, director podjetja E-DISTI, poslovne storitve, d.o.o. naredil zapis in termični tisk DVD-jev s slikami za vse vključene otroke Vrtca Galjevica v šolskem letu 2015/2016. DVD-je so oz. bodo starši prejeli ob koncu šolskega leta.

Vrednost donacije z delom in materialom je znašala 500,00 EUR.

Storitve podjetja E-DISTI d.o.o so dostopne na spletni strani www.e-disti.com.

Za donacijo se najlepše zahvaljujemo.

Barbara Novinec,
ravnateljica