Prijava - utrinki

PRIJAVA - ODLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

Mednarodni projekti

EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

EKONosilec projekta; FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education – FEE, ki je bila ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Projekt bomo izvajali peto šolsko leto po predpisanih zahtevah nacionalnega programa Eko šol, ki bo potekal v vseh oddelkih na vseh štirih enotah oz.lokacijah vrtca.

Daljnoročni cilji projekta:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost;
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
 • ozaveščanje dejavnikov, s katerimi ogrožamo naravo in naše zdravje;
 • razvijanje navad za odgovorno ravnanje z naravo in odgovorno ravnanje z zdravjem;
 • sodelujejo vse skupine otrok.
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

EVROPSKI SONČNI DNEVI – "INTELLIGENT ENERGY EUROPE"

intelligentEvropski projekt je nastal na pobudo Agencije za prestrukturiranje energetike, naš vrtec se je vanj vključil v letu 2012. Namen projekta je pritegniti pozornost otrok in zaposlenih v vrtcu za okolju prijazno sončno energijo. Z organizacijo dogodka, ki ga po imenom »Sončni dan Galjevica« pripravimo v prvi polovici meseca maja, otrokom preko različnih delavnic prikažemo možne načine uporabe sončne energije. Pri delavnicah sodelujejo vsi otroci našega vrtca. Otroci se udeležujejo tematskih delavnic, ki prikazujejo uporabno vrednost sonca. S pomočjo sončne ure spremljajo pot sonca, z lupo in papirjem pa moč sonca. Otroci si zgradijo hiške iz stiroporja ter opazujejoeurosolar 1 taljenje ledenih lističev na soncu in v hiški. S čopiči in vodo barvajo tla, delajo odtise rok in nog ter opazujejo kako sonce suši njihove umetnije. Ker smo zdrav vrtec, vnašamo v delavnice tudi pripravo regratovih cvetov s sladkorjem, ki se nato na sončni polici v igralnici spreminjajo v zdravilni sirup. V sodelovanju s podjetjem Techaton d.o.o. iz Idrije pa s pomočjo demonstracijskega modela otrokom prikažemo kako sonce preko sončnih celic prižge luč Sončni dan Galjevica bo organiziran 27. 5. 2016.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic

Erasmus + /KA2 strateška šolska partnerstva

"The future in our hands: Creating European Entrepreneurs"

Erasmus plus

Dvoletni projekt v partnerstvu z vrtci in OŠ iz sedmih državi: iz Cipra (Limassol, OŠ), Finske (Turku, OŠ), Bolgarije (Vidin, vrtec), Španije (Vic –Cataluna, OŠ), Turčije (Denizli, OŠ), Romunije (Cluj-Napoca: Cambridge international college) in Slovenije (Ljubljana, vrtec).
Projekt je vezan na mednarodno ozaveščenost, spoznavanje drugih evropskih držav: načina življenja, kulture, jezika partnerjev, tradicionalne umetnosti, tradicionalnih poklicev.

Cilji projekta:

 • spoznavanje in učenje angleškega jezika;
 • spoznavanje in raziskovanje kulturne identitete ter različnosti med kulturami sodelujočih evropskih partnerk s sprejemanjem kulturnih razlik;
 • razvoj govora in razpoznavanje tujih jezikov sodelujočih partnerk preko najrazličnejših aktivnosti in izmenjav materialov;
 • spoznavanje in razumevanje samega sebe;
 • vzbujanje narodne zavesti in posameznikove identitete.
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Barbara Novinec

Izdelki v okviru projekta:

 

ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

IEVProgram ''Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju'' temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in izobraževanja je tudi ena najpomembnejših podlag za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju.  Za svoje delovanje na področju vzgoje in izobraževanja se uporablja model Evropsko ogrodje etike in vrednot z namenom spodbujanja temeljnih in obče veljavnih vrednot, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne posameznih ideoloških pogledov.
Evropsko ogrodje etike in vrednot vključuje 10 kompleksnih vrednotnih usmeritev, ki jih lahko označimo kot vrednotne domene. Vsaka vrednotna domena vključuje več reprezentativnih vrednot: humanost, znanje in modrost, življenje, narava, zdravje, skrb za sočloveka, pravičnost, univerzalizem, integriteta, delo, ustvarjalnost, tradicija, kultura.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič

Republiški projekti

ZDRAVJE V VRTCU

zdravje v vrtcuZavod za zdravstveno varstvo Ljubljana nadaljuje s projektom, ki poteka že četrto leto. Poleg izobraževanja strokovnih delavk so aktivnosti projekta usmerjene v promocijo zdravja v programih oddelkov. Tema v letošnjem letu: Sam skrbim za svoje zdravje.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2015-2016 (Zdravje v vrtcu)

PASAVČEK

pasavcekNosilec projekta je Svet za preventivo v prometu Republike Slovenije. Globalni cilj je naravnan na zagotavljanje varnosti otrok in odraslih v prometu. Strokovne delavke vključenih oddelkov oblikujejo načrt projektnih vsebin za celo šolsko leto, ki ga predstavijo staršem na 1. roditeljskem sestanku. Strokovne delavke se vsako leto udeležujejo izobraževanj na temo varnost v prometu.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Jana Tomc, Barbara Jakopin.

VARNO S SONCEM

varno s soncem

Projekt Varno s soncem bomo nadaljevali četrto šolsko leto. Strokovne delavke se na zunanjih oblikah izobraževanja seznanjajo s pomenom zaščite pred soncem, z ustreznimi ukrepi in strokovnimi navodili za ravnanje v praksi. Preko pisnih priporočil za starše tudi njih ozaveščamo o pomenu zaščite otrok pred soncem. Vsaka skupina oblikuje svoj načrt dejavnosti, ki sledijo cilju projekta. Ob zaključku šolskega leta je oblikovana evalvacija projekta.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

MALI SONČEK

MaliSoncek

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. V programu, ki je sestavljen iz štirih stopenj, sodelujejo vsi oddelki vrtca v starostnem obdobju 2-6 letnih otrok. Vključitev v vadbo posamezne naloge potrdi vzgojiteljica ali vaditelj s podpisom in nalepko, ki se jo prilepi v knjižico.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Mojca Kastelic, Jana Tomc.

TURIZEM IN VRTEC

Z igro do prvih turističnih korakov

TZS

Turistična zveza Slovenije že deveto leto izvaja projekt Turizem in vrtec. Tema projekta je »Z igro do prvih turističnih korakov«. Letošnja rdeča nit projekta je ZELENI TURIZEM, ki ga bomo povezali z raziskovanjem Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016. V projektu bomo iskali žive obstoječe zgodbe, ki vsaj v določeni meri že delujejo kot turistični produkt in predstavljajo posebnost določenega kraja ali dogodka v Sloveniji, kot so recimo miti, ljudske pripovedke, naravne danosti, zgodovinske osebnosti in podobno. Otroke želimo navdušiti nad bogato naravo, ki nam jo nudi okolica vrtca in upamo, da bo to navdušenje prevzelo tudi njihove družine. Raziskovali bomo Ljubljano – moje mesto in v končnem izdelku predstavili prestolnico Slovenije, kot turistično destinacijo, skozi otroške oči.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Anka Gale

ZELENI NAHRBNIK

Zeleni nahrbtnik.thumb

Zeleni nahrbtnik je projekt s področja okoljske vzgoje predšolskih otrok, ki poteka že 21. leto pod okriljem ZPM, kot nosilke akcije. Cilji projekta Zeleni nahrbtnik so vzpodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do okolja in narave, razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v okolje, vzpodbujanje otrok pri iskanju rešitev za okoljske probleme, vzpodbujanje medsebojnih obiskov, tkanje prijateljskih vezi, igre.

 
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Majda Podržaj.

MODRI JAN – »VRTEC MODREGA JANA«

Modri jan

Projekt poteka pod okriljem Holdinga Slovenskih elektrarn in je namenjen ekološko osveščenim vrtcem, ki v duhu ohranjanja okolja delujejo vsak dan. Glavni cilji Modrega Jana so  okoljevarstveno osveščanje otrok, izobraževanje o obnovljivih virih energije in o naravi ter skrbi za njeno ohranjanje. Rek pravi, da “na mladih svet stoji” in če so otroci naša prihodnost, če jim bomo v varstvo in posest zaupali naš planet, potem je prav, da jim pokažemo, kako ga upravljati. Naučiti jih moramo, kako skrbeti zanj, kako skrbeti za okolje in kako na neškodljiv način izrabiti njegove danosti, prav tako kot smo jih naučili prvih korakov in besed. Privzgojiti jim moramo ljubezen: do narave, do sebe, do življenja.


Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

ČEBELICA MOJA PRIJATELJICA

Projekt poteka v okviru Čebelarske zveze Slovenije: "En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih" ter spoznavanje dela čebelic z zgibanko "Čebelica moja prijateljica".

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

Mestni projekti

Ljubljana zelenaLjubljana, zelena prestolnica Evrope

Projekt ''Zelena prestolnica Evrope'' je pobuda Evropske komisije. Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj, za leto 2016 je ta laskavi naziv prejela Ljubljana. Cilj te pobude je izreči priznanje in nagraditi lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih.

V vrtcu Galjevica sledimo ciljem, kot so vzgoja za okoljsko odgovornost, razvijanje navad za odgovorno ravnanje z naravo in odgovorno ravnanje z zdravjem preko različnih dejavnosti in delavnic . Na nivoju vrtca organiziramo tudi več dogodkov (Varna pot v vrtec, Eko dan, Športne igre) kjer pripravimo številne delavnice za otroke in starše ter vsakomesečne dejavnosti navedene v akcijskem načrtu Eko vrtca.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Mateja Funkl

Ciciuhec – beremo z malčki

S projektom, ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, želimo vsem otrokom omogočiti dostop do dobre knjige in doseči pomembne cilje:

 • ustvariti pogoje za razvoj bralnih navad in bralne kulture;ciciuhec
 • spodbuditi branje v družinskem krogu;
 • spodbuditi branje leposlovja v otrokovem materinem jeziku;
 • bogatiti otrokov besedni zaklad;
 • seznaniti otroke s knjižnico v njihovem neposrednem okolju, njenimi pravili in navajanje na obiskovanje knjižnice skupaj s starši;
 • spodbuditi in usposobiti otroke za aktiven stik z literaturo;
 • nuditi pomoč pri iskanju in zaznavanju estetskega in pomenskega bogastva literarnega sveta.
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

ŠKRATEK PRIJATELJČEK

skratek prijateljcek

Sklop interaktivnih delavnic, ki so združene pod krovnim naslovom ŠKRATEK PRIJATELJČEK , je zasnovan kot preventivni program preprečevanja nasilja med in nad otroci, zgodnje ozaveščanja otrok o nesprejemljivosti družinskega nasilja ter vzgoja otrok za strpnost in prijateljstvo.

Namen projekta je, da otroci preko interaktivnih iger, iger vlog in lika škratka Prijateljčka, spregovorijo
o svojih čustvih in občutkih, se naučijo poimenovanja in prepoznavanja čustev ter alternativnih oblik vedenja v konfliktnih situacijah. Prav tako otroci preko zgodb, ki jih pripoveduje škratek Prijateljček spoznajo, da je zelo pomembno, da odraslim povemo kako se počutimo in če nam nekdo naredi nekaj kar nam ni všeč POVEMO, ker edino tako se lahko kaj spremeni. Otroci to zelo dobro razumejo na
primeru zgodbe o škratku Prijateljčku in fantku, ki mu je zaupal svojo skrivnos.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

Projekti na nivoju oddelkov vrtca