Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

VRTEC GALJEVICA, GALJEVICA 35, LJUBLJANA


Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. 51/2006 in nadaljnji) je ravnateljica Barbara Novinec sprejela Katalog informacij javnega značaja Vrtca Galjevica.
 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 4. Stroškovnik in cenik
 5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

-----------------------------------------------------

1. Osnovni podatki o katalogu

Ime zavoda: Vrtec GALJEVICA
Sedež: Galjevica 35
Pošta: 1000 Ljubljana, Slovenija.
Telefon: +386 (0)1 420 4705
Faks: +386 (0)1 420 4709
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Spletni naslov: www.vrtec-galjevica.si
Matična številka: 1943332000,
Identifikacijska številka: SI64056732
Številka proračunskega uporabnika: 71609
Številka podračuna pri UJP: 01261-6000000670,

Ravnateljica: Barbara Novinec
Odgovorna uradna oseba: Barbara Novinec
Datum prve objave kataloga: 16. 12. 2011
Datum zadnje spremembe kataloga: 15. 2. 2018
Druge oblike kataloga:  tiskana oblika, dostopna na upravi Vrtca Galjevica, Galjevica 35, Lj.

Pravna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

-----------------------------------------------------

2. Splošni podatki o organu in informacijah
javnega značaja s katerimi razpolaga

Vrtec Galjevica vzgojno-izobraževalni zavod  izvaja  javno službo vzgoje in varstva predšolskih otrok. Načela in cilji so opredeljeni v Kurikulu za vrtce, Koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji ter Zakonu o vrtcih.  
Naše poslanstvo je kakovostna vzgoja in izobraževanje ter ustvarjanje čimboljših pogojev za otrokov razvoj.

Poslanstvo vrtca je sodelovanje z družino pri celoviti skrbi za njene otroke. Zagotavljali bomo  tako okolje, v katerem se bodo počutili otroci in odrasli varne, sprejete, spoštovane.
Naša osrednja prizadevanja so namenjena načrtovanju in izvajanju razvojno usmerjenih, uravnoteženih programov.

Pomemben dejavnik vzgoje je vzpodbudno učno okolje. Prizadevamo si, da vrtec kot prostor omogoča kvaliteten odnos med otrokom in odraslim, spodbuja k ustvarjalnosti in omogoča družabnost ter sprostitev.

Svoje strokovne odločitve in izvajanja kritično preverjamo s pomočjo refleksije lastnega dela in ravnanja. Kakovost dela zagotavljamo s trajnostnim razvojem zaposlenih, s podporo njihovi osebnostni in strokovni rasti.

Temeljne vrednote so:
-    etično ravnanje v odnosih do otrok, staršev, zaposlenih
-    spoštovanje različnosti
-    sodelovalen odnos med vrtcem in družino, ki bo temeljil na oboje smerni
-    komunikaciji
-    visoka poslovna etika

V vrtcu Galjevica se izvaja dnevni program za predšolske otroke v dveh enotah in dveh lokacijah.

Seznam enot in lokacij:   
-    enota Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
-    enota Orlova , Ob dolenjski železnici 10, Ljubljana; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
-    enota Jurček, Galjevica 52, Ljubljana; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
-    lokacija Pot k ribniku 18, Ljubljana; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
-    lokacija Dolenjska cesta 52, Ljubljana; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Poslovalni čas enot/lokacij:
Enota Galjevica
Enota Orlova
Enota Jurček
Lokacija Dolenjska cesta
Lokacija Pot k ribniku

 • Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

  Organi javnega zavoda:
  •    svet zavoda
  •    ravnatelj
  •    pomočnik ravnatelja
  •    strokovni organi
  •    svet staršev

  Organigram:

  organigram galjevica

 •                 

  Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

  Pristojna oseba:
  Barbara Novinec
  Galjevica 35, 1000 Ljubljana
  (01) 420 47 05, 041 767 607
  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

  DPO certifikat NovinecOdgovorna oseba za varovanje podatkov:
  Barbara Novinec


  Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov:
  Vesna Corel
  Galjevica 35, 1000 Ljubljana
  (01) 420 47 00
  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

  POLITIKA ZASEBNOSTI

  Varovanje osebnih podatkov
  V primeru, da nam preko spletne strani, po e-pošit, faksu ali drugače ponudite katerikoli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost, skladno s področno zakonodajo in splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov. Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:

  • uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;

  • podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba;

  • svoje baze za e-obveščanje na novo oblikujemo ob začetku vsakega šolskega leta, preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami.


  Podatki, ki jih imamo
  Podatke ste nam posredovali z izpolnitvijo obrazcev ob vpisu otroka oz. ob začetku novega šolskega leta, v pisni obliki oz. nam jih zaupali preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače. Posamezna soglasja na nivoju oddelkov (npr. za uporabo e-naslovov, fotografiranje, idr.) zbiramo vsako šolsko leto na novo, kar pomeni, da soglasja veljajo 1 šolsko leto oz. do pisne dopolnitve, preklica oz. umika.

  Kako uporabljamo vaše podatke
  Zbrane osebne podatke uporabljano za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja.Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil povezanih z našimi storitvami, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja.Če nam pišete po elektronski pošti, lahko shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor, zaradi izboljšanje kakovosti naših storitev.

  Hranjenje vaših podatkov
  Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler je vaš račun aktiven ali dokler je to potrebno, da vam zagotavljamo storitve. Vaše podatke lahko hranimo tudi še po tem, ko prenehate uporabljati storitve oziroma dokler ne prekličete vašega soglasja. Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za reševanje morebitnih sporov.

  Vaše pravice
  Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje osebnih podatkov, v skladu s to politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo. Vašo zahtevo o izbrisu ali popravku osebnega podatka nam posredujte na naslov: Vrtec Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana oz. na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Ta politika zasebnosti je bila posodobljena 25. maja 2018.

 • Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

  Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:
  Ministrstvo za šolstvo in šport

  Državni predpisi:
  Povezava na register predpisov
  Predpisi EU, povezava na evropski register predpisov

  Zakoni in podzakonski akti:
  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
  Zakon o vrtcih

  Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

  Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

  Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

  Predpisi lokalne skupnosti:
  Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Galjevica

  Splošni akti javnega zavoda:/
  Splošni akti javnega zavoda po letih:/

 • Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda

  •    Letni delovni načrt vrtca 2023-24
  •    Pravilnik o varnosti otrok
  •    Poročilo o delu 2022-23
  •    Finančni plan
  •    Hišni red
  •    Kodeks etičnega ravnanja

 • Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi organ

  •    Sodni postopki izterjave dolgov
  •    Upravni postopki na področju informacij javnega značaja
  •    Upravni postopki ob sprejemu otroka v vrtec

 • Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

  •    Kurikulum za vrtce
  •    LDN vrtca Galjevica

 • Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

  Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil

 • Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

  1. Ime evidence:

   

  Evidenca vpisanih in vključenih otrok

  Normativna podlaga:

   

  44. člen Zakona o vrtcih

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

  -

  Dostop do evidence:

   

  evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

       

  2. Ime evidence:

   

  Evidenca plačil staršev

  Normativna podlaga:

   

  45. člen Zakona o vrtcih

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

  -

  Dostop do evidence:

   

  evidenca ni javno dostopna

       

  3. Ime evidence:

   

  Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč

  Normativna podlaga:

   

  46. člen Zakona o vrtcih

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

  -

  Dostop do evidence:

   

  evidenca ni javno dostopna

       

  4. Ime evidence:

   

  Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu

  Normativna podlaga:

   

  24. člen Zakona o vrtcih

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

  -

  Dostop do evidence:

   

  evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

       

  5. Ime evidence:

   

  Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.

  Normativna podlaga:

   

  46.a člen Zakona o vrtcih

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

  -

  Dostop do evidence:

   

  evidenca ni javno dostopna

       

  6. Ime evidence:

   

  Število zagotovljenih mest

  Normativna podlaga:

   

  20.č člen Zakona o vrtcih

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

  -

  Dostop do evidence:

   

  https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx

       

  7. Ime evidence:

   

  Število prostih mest v vrtcu

  Normativna podlaga:

   

  20.č člen Zakona o vrtcih

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

  Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države. Evidenca je javno dostopna.

  Dostop do evidence:

   

  https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx

       

  8. Ime evidence:

   

  Predvidena čakalna doba, od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.

  Normativna podlaga:

   

  20.č člen Zakona o vrtcih

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

  -

  Dostop do evidence:

   

  https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx

       

  9. Ime evidence:

   

  Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest

  Normativna podlaga:

   

  21. člen Zakona o javnih uslužbencih

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

  -

  Dostop do evidence:

   

  evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

       

  10. Ime evidence:

   

  Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

  Normativna podlaga:

   

  21. člen Zakona o javnih uslužbencih

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

  -

  Dostop do evidence:

   

  evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

       

  11. Ime evidence:

   

  Seznam oddanih JN za leto 2017, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti in enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV

  Normativna podlaga:

   

  2. odstavek 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

   

  -

  Dostop do evidence:

   

  evidenca je dostopna s klikom na to povezavo: Seznam JN 2017 - Vrtec Galjevica.pdf

  -----------------------------------------------------

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam.
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
-    dostop preko spleta:  www.vrtec-galjevica.si
-    fizični dostop – v enoti Vrtca Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana,
-    uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

-----------------------------------------------------

4. Cenik za dostop do informacij javnega značaja

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. Informacija o  vpisu otroka ter možnosti za sprejem v vrtec
2. Informacija o ekonomski ceni programa v vrtcu
3. Informacija o vrsti programov (http://vrtec-galjevica.si/program)
4. Informacija  o projektih in obogatitvenih dejavnostih v vrtcu
5. Informacije o poslovnem času vrtca
6. Informacije o zaposlitvi
7. Informacija o vključevanju otrok s posebnimi potrebami
8. Letno poročilo

                    Barbara Novinec, ravnateljica Vrtca Galjevica