Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Otrokom nudimo možnost, da razvijajo ustvarjalnost, pridobivajo nove izkušnje in znanja v obogatitvenih dejavnostih, ki jih izvajajo strokovni delavci vrtca. Obogatitvene dejavnosti se raz likujejo med enotami oz. lokacijami vrtca ter oddelki in se letno spreminjajo. Obogatitvene dejavnosti predstavimo staršem na prvem roditeljskem sestanku v septembru, objavljene so v letnem delovnem načrtu zavoda.

Obogatitvene dejavnosti so brezplačne, starši krijejo le manjši delež stroškov (prevoz in vstopnine, obisk gostov v vrtcu). Vsebine obogatitvenih dejavnosti so predstavljene v publikaciji za vsako enoto oz. lokacijo posebej.

PDF  Obogatitvene dejavnosti - Vrtiljak dejavnosti 2023-24 

Obogatitvene dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi izvajalci

Izvajajo jih strokovne delavke vrtca. Potekajo v okviru programa vrtca in so za starše brezplačne.

PDF  Obogatitvene dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi izvajalci 2023-24 

Obogatitvene - nadstandardne dejavnosti v / izven vrtca,

ki jih starši doplačajo oziroma nekatere v celoti plačajo. Vodijo jih strokovni delavci vrtca  skupno z zunanjimi izvajalci. V tabeli navedene dejavnosti omogočamo otrokom v vseh štirih vrtcih od 3. leta starosti dalje, nekatere, po strokovnem dogovoru in soglasju staršev le od 5.-6. leta starosti.

PDF  Obogatitvene - nadstandardne dejavnosti v / izven vrtca 2023-24 

Stalne dodatne dejavnosti so: letovanje, zimovanje in tabori oz. bivanje na kmetiji. O izvedbi teh oblik se odločijo strokovni delavci skupaj s starši, nato jih uvrstimo v letni načrt dela oddelka in enote. Letovanje in zimovanje sta namenjena otrokom, ki so v vrtcu zadnje leto pred vstopom v šolo in trajata najmanj tri in največ pet dni. Bivanje na kmetiji je namenjeno otrokom od četrtega do šestega leta starosti in traja tri dni. Strokovna delavca oddelka presodita, ali je ločitev od staršev za določenega otroka primerna ali ne in se o primernosti vključitve otroka pogovorita s starši.

Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti, ki jih izvajamo po posebnem dogovoru s starši, so še športna vzgoja, gibalno plesna vzgoja, tuj jezik, lutkovne predstave ipd. Predloge za izvajanje dejavnosti msprejemamo na prvih roditeljskih sestankih in jih določimo mz letnim delovnim načrtom zavoda. Izvajajo jih izkušeni zunanji izvajalci oz. sodelavci, katerih usposobljenost mora ustrezati zahtevam in merilom za delo s predšolskimi motroki. Če zunanji izvajalci izvajajo dejavnosti pri otrocih prvega starostnega obdobja, je nujna soudeležba strokovnega delavca vrtca. Starši vpišejo otroke v izbrano dejavnost v začetku šolskega leta. Dodatne dejavnosti plačajo starši delno ali v celoti.

PDF  Dodatne dejavnosti 2023-24