Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Spoštovani starši,

v prihodnjem tednu je napovedana manjša prisotnost otrok v vrtcu, vendar bomo skladno z epidemiološkimi razmerami v vrtcu ohranjali odprte vse hiše našega vrtca. Združevali bomo izključno oddelke, ki so po namerah prisotnosti razpolovljeni, da bomo lahko zagotavljali tudi kadrovsko zasedbo v vrtcu. Poslovni čas vseh hiš ostaja nespremenjen, znotraj tega pa bodo oddelki delovali samostojno med 7. in 16. uro.

Želimo vam zdrave in prijetne praznične jesenske dni in vas lepo pozdravljamo.

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši,

VLJUDNO VABLJENI NA

Tretje srečanje Šole za starše v vrtcu Galjevica pod naslovom:

KOMUNIKACIJA V VZGOJI


Kakšna je komunikacija, ki povezuje in hkrati postavlja zdrave meje? Kakšne so razlike med povezovalnim in razdiralnim jezikom? Kaj sporočamo izza besed in kakšne posledice imajo različna sporočila na otrokovo osebnost? Kako komunicirati, da ohranjamo dober stik, da se otrok tudi v težavnih situacijah počuti ljubljenega in sprejetega? Kako delovati, da se bo otrok razvijal v srečno človeško bitje?

Srečanje bo potekalo na daljavo, v sredo, 28. oktobra 2020, od 17:00 do 18:30 ure.

Delavnico financira Mestna občina Ljubljana.

Prijazno vas pozdravljam.

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši,

letošnji teden otroka, ki poteka v tem tednu, praznujemo tudi v našem vrtcu okoliščinam primerno, s programom in aktivnostmi, ki temeljijo na pogovoru, s pomočjo katerega hitreje najdemo rešitev, se razveselimo, si olajšamo občutke žalosti, jeze in razočaranja ter dobimo občutek, da nismo sami. »Pogovor je odgovor« je namreč geslo letošnjega Tedna otroka.

Prijazno vas pozdravljamo.

Sergeja Zemljarič, svetovalna delavka                                         Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši,

zaradi zmanjšanega števila prisotnih otrok v poletnem času in koriščenja letnih dopustov s strani strokovnih delavcev vrtca ter predvidenih prenovitvenih del na enoti Orlova (sanacija sanitarij na jasličnem traktu in I. traktu), prenove oddelka murenčki ter generalnega čiščenja vseh hiš, bomo imeli v poletnem času združene oddelke otrok v našem vrtcu. Delo bo v poletnem času organizirano tako, da bodo na vseh lokacijah prisotni SD, ki jih poznajo tudi vaši otroci, vsi oddelki pa bodo označeni z oddelki združenih otrok.

Podrobnejše informacije za posamezni oddelek boste prejeli preko oddelčne e-pošte, najdete pa jih tudi tukaj:

Želimo vam prijetne poletne dni in vas prijazno pozdravljamo.
Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši,

zahvaljujemo se vam za vaše povratne informacije v zvezi z namero vključitve otroka v vrtec z 18.5.2020, ko vrtci ponovno po 9 tednih odpiramo vrata za vse zdrave otroke. Vašo namero o ponovni vključenosti otrok v vrtec je izrazilo 76 % staršev, kar je višje od povprečja v ljubljanskih vrtcih (60,5 – 75 %). Skladno z okrožnico MIZŠ in priporočili NIJZ ter priporočil Zavoda RS za šolstvo za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer, ki smo jih prejeli v petek, 8.5.2020 vam sporočamo, da bomo skladno s priporočili, v obdobju izrednih razmer, prilagajali hišni red, poslovni čas in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih. Glede na vaše sporočene namere o prisotnosti otrok v vrtcu z 18.5. presegamo priporočeno zmanjšano število otrok v skupini na 8 oz. 10 otrok, ki bi jo vodil 1 SD v kar 20 oddelkih od 26, kar pomeni, da bi morali za popolno spoštovanje priporočil pridobiti 20 dodatnih prostorov, ki jih v vrtcu trenutno ne moremo zagotoviti. Tudi sicer imamo zaradi odsotnosti strokovnih delavcev (bolniški in porodniški stalež) predvideno spremembo kadra enega od  strokovnih delavcev (v nadaljevanju SD) v kar 11 oddelkih (informacije o tem boste prejeli v četrtek, 14.5.2020), zato bomo vzgojno-izobraževalno delo v obstoječih oddelkih z zmanjšanim številom otrok izvajali z 2 SD, ki ne prehajata med oddelki. Vsaka skupina otrok s SD bo zaključena, zaprta celota, ki bo imela svoj urnik delovanja in sicer bo poslovni čas oddelka/vrtca v času izrednih razmer in zaradi stalnosti 2 SD brez prehajanja med oddelki zmanjšan na 9 ur (7h-16h).

OTROCI:
Zaradi zaščite otrok in osebja pred okužbo s SARS-CoV-2 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi, v vrtec se lahko vrnejo le zdravi otroci in zaposleni, zato se v primeru zdravstvenih rizičnih omejitev otrok ali ožjih družinskih članov, s katerimi živite v istem gospodinjstvu, o primernosti vključitve otroka v vrtec v času epidemije, posvetujte z izbranim zdravnikom pediatrom ali zdravnikom družinske medicine. Starši boste morali pred vstopom (ob prihodu) otroka v vrtec oddati SD podpisano izjavo, ki vam jo prilagamo k obvestilu, scan podpisane izjave lahko SD posredujete na oddelčni e-mail tudi v tem tednu. V času epidemije oz. prilagoditvenih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma. Otroci jasličnih oddelkov prinašajo ninice/dude v vrečki, ki jo bo SD shranila ločeno od ostalih.

 

STARŠI OZ. OSEBE, KI BODO PRIHAJALE V VRTEC Z OTROKOM:
Ob prihodu v vrtec in prevzemu otroka v vrtec morajo starši nositi svoje zaščitne maske, ob vhodu v vrtec si nujno razkužite roke v preddverju garderob, hkrati vas prosimo, da vzdržujete razdaljo 1,5 - 2 m z drugimi starši z otroki ter s SD in se v garderobi vrtca ne zadržujte dalj, kot je nujno potrebno za predajo otroka. V enotah, kjer bo možnost predaje otroka skozi atrij oddelka, bomo organizirali tudi to pot možnosti predaje otroka, o točnem načrtu za oddelek vašega otroka boste obveščeni preko oddelčne e-pošte v četrtek, 14.5.2020. Otroci si v vrtcu rok ne bodo razkuževali, ampak si bomo roke večkrat dnevno temeljito umivali, v oddelku otroci in SD ne bodo nosili mask, veliko časa bomo preživeli tudi na prostem, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu tudi rezervno garderobo, ki jo prinašate/odnašate dnevno. Starši boste o vseh vsebinah, ki bodo objavljene na oglasnih deskah oddelka, obveščeni tudi po e-pošti oddelka, saj časa za prebiranja oglasne deske ob frekventnih urah predaje in prevzema otrok ne bo dovolj. Prosimo vas, da e-pošto oddelka prebirate redno.

Oskrbnino vrtca bodo plačevali v času izrednih razmer samo starši otrok, ki bodo vključeni v vrtec oz. so oddali namero o prisotnosti otroka v vrtec. Za posamezen dan odsotnosti otroka znotraj najavljenega obdobja prisotnosti, se vam odbije le znesek prehrane (skladno s pogodbo). Otroci, ki v času epidemije v RS vrtca ne bodo obiskovali, so opravičeni plačila vseh obveznosti. Zato vas prosimo, da tisti starši, ki otrok skladno z zgornjimi informacijami ne želite oz. ne boste pripeljati v vrtec in ste v minulem tednu že najavili prisotnost vašega otroka z 18.5. oz. 25.5., o tem obvestite SD v oddelku do torka, 12.5.2020. Vaše namere o prisotnosti otroka v vrtcu bodo iz oddelkov spremljali tedensko (vsako sredo vas bodo povprašali o prisotnosti v prihodnjem tednu).

Z željo, da bodo vsi strogi prilagoditveni ukrepi trajali krajši čas in se bomo lahko kmalu vrnili na dokaj normalen ritem delovanja, vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanj z vami.

 

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je vrtec prejel več vlog za vpis v vrtec za šolsko leto 2020/2021 kot ima prostih mest, zato je o sprejemu otrok dne 14.4.2020 odločala Komisija za sprejem otrok. Obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma Obvestila o uvrstitvi otroka na čakalni seznam vrtca so bila z navadno pošto poslana v petek, 17. 4. 2020. V prilogi objavljamo Čakalni seznam za sprejem otrok za šol.l. 2020/21 za I. in II. starostno obdobje. O vseh nadaljnjih postopkih vpisa vas bomo obvestili.

Priloge:


Lep pozdrav.

Barbara Novinec, ravnateljica

(Priporočila za preventivno ravnanje in zaščito zdravja)

Spoštovani starši,

v vrtcu od preteklega tedna nenehno spremljamo objave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) v zvezi s pojavom in razširjenostjo koronavirusa v Evropi ter priporočila zdravstvenih služb. Ministrstvo za zdravje RS sporoča, da v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebna izredna pazljivost.  Razmere in ukrepi za zajezitev virusa se lahko hitro spreminjajo, zato bomo v vrtcu ravnali skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je ključna nacionalna kontaktna točka. Informacije so dostopne na naslednji povezavi https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Celotno obvestilo s protokolom za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni in preventivnimi ukrepi si lahko ogledate tukaj:

Z željo, da do obolenj ne bi prišlo,  vas prijazno pozdravljamo.

Maja Berlic, organizatorka PZHR in Barbara Novinec, ravnateljica

(Priporočila za preventivno ravnanje in zaščito zdravja)

Objavljamo načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v VRTCU GALJEVICA v času koronavirusa.

Pravočasno načrtovanje omogoča, da ima vzgojno izobraževalni zavod predvidene vse vire in potrebne informacije za delo v kriznih razmerah pojavljanja koronavirusa. Načrt si lahko ogledate s klikom na sledečo povezavo (datoteka je v PDF formatu).

 

Barbara Novinec, ravnateljica