Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Erasmus+ mednarodni projekti

V letu 2023/24 v Vrtcu Galjevica tečejo 3 mednarodni projekti v okviru programa Eramsus+
in sicer 2 projekta v okviru ključnega ukrepa 2 – strateška partnerstva in en projekt v okviru
ključnega ukrepa 1 – individualne mobilnosti strokovnega osebja:

 1. KA121-SCH Mobilnost osebja v splošnem šolskem izobraževanju za akreditirane
  organizacije (dve programski leti: september 2023 – april 2024 in maj 2024 – junij 2025)
 2. KA220-SCH INclusion and DIversity Project (INDI Project) – januar 2022-december 2024
 3. KA210-SCH Green little heroes – oktober 2022-september 2024

 

Erasmus+ KA121-SCH:

Mobilnost osebja v splošnem šolskem izobraževanju za akreditirane organizacije

Na podlagi 7-letne akreditacije vrtca za programe mobilnosti šolskega osebja v mednarodnem okolju v vrtcu v šolskem letu 2023/24 načrtujemo 15 mobilnosti strokovnega kadra in sicer v programih strukturiranih tečajev in usposabljanj ter sledenja na delovnem mestu.

Temeljni cilji:

 • Dvig kakovosti procesa inkluzije otrok iz manj spodbudnih učnih okolij, otrok tujcev ter otrok s posebnimi potrebami preko spodbujanja jezikovnih, medkulturnih in prilagojenih programskih vsebin.
 • Višji nivo uporabe informacijsko - komunikacijske tehnologije strokovnih delavcev v vseh fazah pedagoškega procesa (priprave in raziskave, neposredno delo, končna analiza in evalvacija, komunikacija).
 • Razvijati zdrav način življenja v zdravem okolju, s poudarkom na vsakodnevnem gibanju in aktivnem bivanju na prostem ter okolijsko in trajnostno naravnanostjo delovanja zavoda in posameznikov.
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Živa Krapež Jeraj

Erasmus+ KA220-SCH 

Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo
dobrih praks - INDI Project (2022-2025)

 

Gre za triletni projekt strateškega partnerstva, v katerem kot vodilni partner sodeluje Vrtec Galjevica, partnerstvo pa sestavljata še dva vrtca s Švedske in Malte, osnovna šola s Cipra ter dva inštituta za izobraževanje iz Belgije in Malte.

Glavni cilji projekta so:

 • Opredeliti, testirati in vključiti inovativne metode in prakse participacije, še posebno v kontekstu raznolikosti (socioekonomska in kulturna raznolikost),
 • Izboljšati sposobnosti strokovnih delavcev na področju strategij in pristopov za vključitev staršev, učenje iz izkušenj drugih evropskih držav,
 • Izboljšati integracijo in interakcijo med različnimi komponentami sistema (otroki, strokovnjaki, družinami in skupnostmi).

V okviru projekta nastaja tudi nekaj uporabnih rezultatov, kot so E-knjiga z naslovom »It's OK to be different«, slovar osnovnih besed in fraz v 15 jezikih ter pravljica o maskoti projekta – Indi – z naslovom »A world full of colours«.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Živa Krapež Jeraj

 

Erasmus+ KA210-SCH

Sodelovalno partnerstvo med šolami – Green little heroes (2022-2024)

Gre za dvoletni projekt strateškega partnerstva, kjer Vrtec Galjevica opravlja nalogo vodilnega partnerja, v projektu pa sodelujejo še vrtci s Hrvaške, Češke in Estonije ter osnovni šoli iz Grčije in Malte.

Preko projektnih aktivnosti želimo:

• otrokom približati pomen zelenih veščin,
• ponuditi ideje in predloge ter preprosta navodila za spreminjanje navad in s tem približati varovanje okolja otrokom, družinam, zaposlenim na organizacijah in prebivalcem lokalnih skupnosti,
• v boju za Zemljo, naš skupni dom, želimo povezati različne generacije, kulture in družbeno-socialna okolja. Pri tem želimo izraziti našo kreativnost, sveže ideje in biti v koraku s časom,
• predstaviti in ozavestiti želimo koncept »reduce, reuse«,
• v partnerskih organizacijah in lokalni skupnosti želimo spodbuditi zanimanje za »zeleni turizem«.
• opolnomočiti strokovne delavce v vrtcih in šolah z bogatim naborom znanj in dobrih praks,
• Predstaviti jim želimo nove in inovativne metode poučevanja, in jih spodbuditi k oblikovanju kreativnih didaktičnih materialov, ki pri učečih se prebudijo radovednost in željo po aktivnem učenju
• izboljšati želimo njihovo digitalno pismenost in povečati obseg uporabe IKT pri poučevanju
• spodbuditi želimo njihov profesionalni ter osebnostni razvoj,
• spodbuditi jih želimo, da bodo postali dober zgled »ne-potrošništva«, zdravega načina življenja, skrbi zase in aktivnega varuha okolja.

V okviru projekta nastaja tudi nekaj uporabnih rezultatov, kot so zbornik didaktičnega materiala na temo ekologije, knjiga iger, turistični vodnik po partnerskih državah ter knjiga receptov.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Živa Krapež Jeraj