Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Erasmus+ mednarodni projekti

V letu 2020/21 teče v vrtcu 6 mednarodnih projektov v okviru programa Erasmus+ in sicer 4 projektI v okviru ključnega ukrepa 2 – strateška partnerstva ter 2 projektA v okviru ključnega ukrepa 1 – mobilnost:

  1. KA1/ Vrtec Galjevica v Evropi (junij 2019 - maj 2021)
  2. KA1/ Evropski gozd in medkulturnost v Vrtci Galjevica (junij 2018 – maj 2021)
  3. KA2/ ICT like 1, 2, 3 (september 2020 - avgust 2022)
  4. KA2/ Fairytail bridges of Europe (oktober 2018 – december 2020)
  5. KA2/ Future child (september 2018 – oktober 2021) 
  6. KA2/ Little Sociopreneurs (september 2018 – december 2020)

 

ERASMUS+ /KA1

Mobilnost šolskega osebja: »Vrtec Galjevica v Evropi«.

Dvoletni projekt partnerskega sodelovanja z vrtcem na Norveškem in vrtcem z OŠ v Italiji bomo izkoristili za izmenjavo dobrih praks ter opazovanje na delovnem mestu na področju gozdnega vrtca in spodbujanjem govorno-jezikovnih spretnosti in zgodnjega učenja tujega jezika z glasbo. V prihajajočem letu bomo v vrtec na Češko poslali tudi pedagoginjo angleškega jezika, ki bo en teden poučevala angleščino v dveh skupinah vrtca ter strokovne delavke seznanjala z metodami dela ter materiali, ki jih uporablja pri svojem delu.

Temeljni cilji:

 • seznanjanje s področjem gozdne pedagogike ter sledenje na delovnem mestu,
 • izmenjava dobrih praks na področju spodbujanja govorno-jezikovnih spretnosti,
 • deljenje izkušenj na področju zgodnjega učenja tujega jezika.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec.

 

ERASMUS+ /KA1

MOBILNOST ŠOLSKEGA OSEBJA: »EVROPSKI GOZD IN MEDKULTURNOST V VRTCU GALJEVICA«.

Gre za dvoletni projekt med gozdnim vrtcem na Češkem, vrtcem in osnovno šolo iz Belgije ter osnovno šolo na Škotskem. V sklopu projekta se bo odvilo 9 mobilnosti, udeleženke pa se bodo seznanjale z gozdno pedagogiko, učenjem slovenščine kot prvega tujega jezika ter sodelovanjem z otroki migrantk. 

Temeljni cilji:

 • izmenjava dobrih praks gozdne pedagogike in organizacije bivanja na prostem,
 • izmenjava dobrih praks pri premagovanju kulturnih in jezikovnih preprek,
 • seznanjanje z metodami učenja slovenščine, kot prvega tujega jezika,
 • pridobivanja znanj s področja medkulturnega sodelovanja s starši.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec.

 

ERASMUS+ /KA2

STRATEŠKA PARTNERSTVA MED ŠOLAMI IN INOVACIJE ZA IZMENJAVO DOBRIH PRAKS: »ICT like 1, 2, 3«.

Znotraj dvoletnega projekta sodelujejo poleg Vrtca Galjevica še dve partnerski organizaciji iz Norveške, dva partnerja iz Estonije in partner iz Litve. Poudarek je na vpeljavi IKT v vse procese pedagoškega dela pri izvajanju predšolske vzgoje in izobraževanja ter izboljšanju STEAM kompetenc, ki vsebujejo dejavnosti in znanja s področja matematike, znanosti in tehnologije. Pomembno je, da se otroci prek različnih IKT orodij in robotike izkušenjsko seznanijo z naravoslovnimi in tehničnimi področji že v predšolskem obdboju in s tem ustvarijo trdne temelje za ravoj in nadgradnjo znanj tudi v prihodnosti, ki vedno bolj temelji na sodobni tehnologiji.

TEMELJNI CILJI:

 • Izmenjava dobrih praks na področju uporabe IKT v precese pedagoškega dela v VIZ,
 • Izmenjava materialov za spodbujanje razvoja STEAM kompetenc,

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Mina Pišljar.

 

 

ERASMUS+ /KA2

Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks: »Pravljični mostovi Evrope«

Dvoletni projekt, ki je partnerstvo našega vrtca kot koordinatorske organizacije ter treh vrtcev iz Slovenije, Hrvaške ter Češke in dveh osnovnih šol iz Španije in Italije. V projektu se bomo osredotočili predvsem na socialno inkluzijo ter kreativno rabo jezikov (tako maternega kot tudi angleščine), trudili pa se bomo razvijati in krepiti tudi kader vzgojiteljic in učiteljic.

TEMELJNI CILJI:

 • Izmenjava dobrih praks med strokovnimi delavkami iz različnih držav s področja metodologije poučevanja jezikov
 • Izmenjava dobrih praks na področju socialne inkluzije
 • Razvoj vodstvenih kompetenc v posameznih organizacijah ter internacionalizacija vrtcev in šol 
 • Inovativna raba IKT pri učenju jezikov
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Mina Pišljar

 

ERASMUS+ /KA2

Strateška partnerstvamed šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks: »Future child«

Dvoletni projekt partnerstva med Montesorri vrtcem Modra pikica  iz Ljubljane, vrtcem Galjevica ter dvema gozdnima vrtcema iz Češke in Norveške.  V sklopu projekta bodo strokovne delavke izmenjale izkušnje ter primere dobrih praks kvalitetne in inovativne priprave aktivnosti na prostem in pripravili priročnik za delo, ki bo spodbujal vzgojiteljice in ostale strokovne delavke, da več časa preživijo na prostem.

Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec, Živa Krapež Jeraj


ERASMUS+ /KA2 

Strateška partnerstvamed šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks»Little Sociopreneurs «

Dvoletni projekt, ki povezuje vrtce in osnovne šole iz petih evropskih držav (Ciper, Slovenija, Španija, Bolgarija, Hrvaška). Tema projekta je spodbujanje ročnih spretnosti otrok, spoznavanje tradicionalnih obrti posameznih držav, kulture in jezika, hkrati pa se projekt močno usmerja v področje socialnega podjetništva ter ga na nivoju otrok predstavlja s ključnimi elementi. 

Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec, Živa Krapež Jeraj