Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Erasmus+ mednarodni projekti

V letu 2022/23 teče v vrtcu 4 mednarodni projekti v okviru programa Erasmus+ in sicer 2 projekta v okviru ključnega ukrepa 2 – strateška partnerstva ter 2 projekta v okviru ključnega ukrepa 1 – mobilnost:

1. KA1/ Vrtec Galjevica v Evropi (junij 2019 – december 2022)
2. KA1/ Mobilnost osebja v splošnem šolskem izobraževanju za akreditirane institucije (oktober 2021 – november 2023)
3. KA2/ ELaDiNa- Zgodnji razvoj jezika v naravi (september 2020 - avgust 2023)
4. KA2/ INDI – INclusion and DIversity (še ni potrjen: november 2021 – november 2024)

 

ERASMUS+ /KA1

Mobilnost šolskega osebja: »Vrtec Galjevica v Evropi 2019«.

Gre za dvoletni projekt, ki se z mobilnostjo 7 strokovnih delavcev na Škotsko in Irsko osredotoča predvsem na utrjevanje znanja angleškega jezika, spoznavanje metode CLIL ter krepitev sposobnosti poučevanja tujejezičnih otrok.

Temeljni cilji:

  • Izmenjava dobrih praks na področju vodenja zavoda
  • Pridobivanje ter krepitev komunikacijskih sposobnosti v angleškem jeziku
  • Spoznavanje poučevanja po metodi CLIL
  • Krepitev strokovnih kompetenc na področju poučevanja tujejezičnih otrok
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec.

 

ERASMUS+ /KA1

Mobilnost osebja v splošnem šolskem izobraževanju za akreditirane institucije

Na podlagi triletne akreditacije vrtca za programe mobilnosti šolskega osebja v mednarodnem okolju, smo v vrtcu prijavili v naslednjih dveh letih 14 mobilnosti strokovnega kadra.

Temeljni cilji:

  • Dvig kakovosti procesa inkluzije otrok iz manj spodbudnih učnih okolij, otrok tujcev ter OPP preko spodbujanja jezikovnih, medkulturnih in prilagojenih programskih vsebin.
  • Višji nivo informacijsko-komunikacijske tehnologije strokovnih delavcev v vseh fazah pedagoškega procesa (priprave in raziskave, neposredno delo, končna analiza in evalvacija, komunikacija).
  • Razvijati zdrav način življenja v zdravem okolju, s poudarkom na vsakodnevnem gibanju in aktivnem bivanju na prostem ter okoljsko trajnostno naravnanostjo delovanja zavoda in posameznikov.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Živa Krapež Jeraj.

 

ERASMUS+ /KA2

Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks: »ELaDiNa- Early Language Development in Nature«

Tri-letni mednarodni projekt temelji na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi v naravi. Namen projekta je prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi učenje v naravi, ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti. Rezultat izmenjav izkušenj in znanj je premišljen in preverjen projektni model, ki bo stimuliral, razširil ter obogatil pedagoški proces. Pri projektu sodelujejo strokovnjaki iz Švedske, Slovenije in Nemčije, v Sloveniji sta nosilca projekta ZZRŠ in SŠOD, Vrtec Galjevica je ena od partnerskih organizacij, ki v projekt vnašajo bogate izkušnje in strokovno znanje s področja poučevanja v naravi in spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti.

Koordinator projekta na ravni vrtca: Aljaž Levičar.

 

ERASMUS+ /KA2

Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks: »INDI – INclusion and DIversity«

Tri-letni mednarodni projekt vključuje vrtce in šole, ki jih zanima socialno vključevanje otrok priseljencev in tujcev ter vnašanje svetovne raznolikosti v vzgojo otrok. V projektu sodeluje 6 organizacij iz 5- ih držav, in sicer iz Malte, Cipra, Slovenije, Belgije in Švedske. Projekt temelji na razširitvi medkulturnega razumevanje in jezikovnih spretnosti med vzgojitelji v vrtcu in otroki z namenom izboljševanja interakcij med vzgojitelji, otroki in starši. Naš cilj je zagotoviti nova orodja in gradivo o raznolikosti in medkulturni vzgoji, ki jih bodo vzgojitelji uporabljali pri poučevanju ali interakciji s starši.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Živa Krapež Jeraj.