Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Erasmus + /KA2

Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks: "SCE - Smart Children Plus"

Erasmus plus

Triletni projekt med 4 partnerskimi organizacijami iz treh držav in sicer je koordinator projekta ZGNL iz Ljubljane v partnerstvu s 3 vrtci: iz Slovenije (Ljubljana, Vrtec Galjevica), iz Češke (Praga, Montessori vrtec Adilek), iz Italije (Salermo, Montessori vrtec Al. Gatto). Projekt je vezan pripravo programa za krepitev otrokovih potencialov v predšolski dobi, s čimer naslavljamo dve ključni nalogi, to sta izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje in krepitev vzgojiteljevih poklicnih kompetenc. Vsebinsko bo na nivoju otrok usmerjeno na mednarodno ozaveščenost, spoznavanje drugih evropskih držav: načina življenja, kulture, jezika partnerjev, tradicionalne umetnosti, tradicionalnih poklicev.

Cilji projekta na nivoju otroka

  • spoznavanje in učenje angleškega jezika;
  • spoznavanje in raziskovanje kulturne identitete ter različnosti med kulturami sodelujočih evropskih partnerk s sprejemanjem kulturnih razlik;
  • razvoj govora in razpoznavanje tujih jezikov sodelujočih partnerk preko najrazličnejših aktivnosti in izmenjav materialov;
  • spoznavanje in razumevanje samega sebe;
  • vzbujanje narodne zavesti in posameznikove identitete.

Dodatni cilji projekta na nivoju odraslih (strokovni delavci in starši):

  • vsebinsko izobraziti strokovne delavce v vrtcih o pomenu najzgodnejšega učenja in izkoriščanja mnogoterih otrokovih potencialov ter poudariti pomen odprtega učnega okolja ter dobro izobraženih vzgojiteljev (izobraževanje dr. Rajović Ranko in dr. Semolič Andreja),
  • izmenjava praks.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec

 

ERASMUS+ /KA1

Mobilnost šolskega osebja: »Vrtec Galjevica v Evropi«.

Dvoletni projekt partnerskega sodelovanja z vrtcem na Norveškem in vrtcem z OŠ v Italiji bomo izkoristili za izmenjavo dobrih praks ter opazovanje na delovnem mestu na področju gozdnega vrtca in spodbujanjem govorno-jezikovnih spretnosti in zgodnjega učenja tujega jezika z glasbo.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec