Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

UNESCO VRTEC

Unesco pridruzene soleSlovenska UNESCO mreža ASP deluje pod okriljem OZN za izobraževanje, znanost in kulturo. Poslanstvo UNESCO ASP Slovenije je pomembo za razvijanje mladih ljudi v državljane sveta, ki bodo razumeli številne soodvisnosti človeka in narave in ljudi med seboj.

Namen projekta

Z delom v UNESCO ASP mreži želimo krepiti odgovornost do sebe in do drugih, s tem pa bi poudarjali vzgojo za mir in nenasilje ter mirno reševanje konfliktov, saj je vrtec vzgoja za življenje. V vsakdanjem življenju bomo vzgajali k strpnosti in sodelovanju. V naše delo bomo vključevali tudi zunanje sodelavce različnih strok in starše ter tako krepili zavezništvo med generacijami in razvijali sodelovalne in partnerske odnose. Še naprej bom skrbeli za ohranjanje kulturne dediščine in ljudskih običajev. Veliko pozornosti bomo posvetili tudi klimatskim spremembam, ekološkim problemom in njihovemu vplivu na življenje, hkrati pa bomo ozaveščali otroke tudi o zdravem življenju in opozarjali na zagotavljanje boljših pogojev za zdrav življenjski slog.

Temeljni cilji:

 • uravnoteženo razvijanje vseh štirih stebrov izobraževanja v 21. stoletju, UNESCO – Jacques Delors (s poudarkom na III. In IV. stebru); vzgoja in izobraževanja morata omogočati vsakemu človeku, da se nauči sam reševati svoje probleme, oblikovati svoje odločitve in nositi svojo odgovornost,
 • upoštevanje Kurikuluma – sinergija državnega programa in realnega življenja,
 • spoštovati otrokove pravice, strpnost in sodelovanje, solidarnost,
 • uveljavljati kulturo miru in nenasilja,
 • spoznavati naravne in kulturne znamenitosti Slovenije,
 • vzgoja za ekološko zavest in globalno odgovornost: soočanje z okoljskimi problemi in interdisciplinarno reševanje: recikliranje odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov, igre vlog, očistimo okolico vrtca v sodelovanju s starši, idr.

Sodelovali bomo v projektih: Menjaj branje in sanje, Voda-kaj mi pomeni?, Moder stol - nekdo misli nate, Unesco ASP net tek mladih, Drevo = življenje, Drugačnost nas bogati, Otroštvo podaja roko modrosti, Odnos mladih do zdravja in naš projekt Unescove igre brez meja, tdr.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Mateja Funkl

Poročilo projekta Unesco 2019/20

 

VEČ O PROJEKTIH

UNESCO PROJEKTI VRTCA GALJEVICA

 •  Vzgajamo zelišča "V starem iščem novo"
 • 5. Unescov ASP-tek mladih slovenske mreže šol Unesco 
 • Pletemo niti mreže na gozdni učni poti Hrastje 
 • Moder stol-nekdo misli nate 
 • Otroštvo podaja roko modrosti
 • Voda-kaj mi pomeni
 • Menjaj branje in sanje
 • DREVO=ŽIVLJENJE
 • Odnos mladih do zdravja 

Unesco utrinkI VRTCA GALJEVICA