Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Vizija vrtca je usmerjena v potrebe sodobne družbe in družine v njej.

risbica 2Pomembno poslanstvo vrtca je sodelovanje s starši pri celoviti skrbi za njihove otroke. Prizadevamo si zagotavljati tako okolje, v katerem se bodo počutili otroci in odrasli varne, sprejete, spoštovane

Naša osrednja prizadevanja so namenjena načrtovanju in izvajanju razvojno usmerjenih, uravnoteženih programov, v katerih so otrokove potrebe, njegove telesne in duševne sposobnosti na prvem mestu.

Pomemben dejavnik vzgoje je vzpodbudno učno okolje. Prizadevamo si, da bo vrtec kot prostor omogočal kvaliteten odnos med otrokom in odraslim, spodbujal k ustvarjalnosti in omogočal družabnost ter sprostitev. V vsakodnevno prakso vnašamo teoretska spoznanja in sodobna dognanja pedagoške stroke. Svoja ravnanja kritično preverjamo s pomočjo refleksije lastnega dela in ravnanja. Kakovost dela zagotavljamo s trajnostnim razvojem zaposlenih - s podporo njihovi osebni in strokovni rasti. Pomembna ni samo formalna izobrazba, temveč tudi visok nivo aktualnega znanja.

Kot v vsaki organizaciji je tudi v vrtcu pomembna organizacijska kultura.

Naše temeljne vrednote so

  • etično ravnanje v odnosih do otrok, staršev, zaposlenih
  • spoštovanje različnosti
  • sodelovalen odnos med vrtcem in družino, ki temelji na obojesmerni komunikaciji
  • visoka poslovna etika

 

Zavedamo se, da je oblikovanje lastne kulture temelj kvalitete dela, temelj konkurenčnosti.
Pri vsebinskem oblikovanju programov vrtca bomo tudi v prihodnje upoštevali naravno in socialno okolje vrtca, izhajali iz kulture in tradicije okolja ter razvijali večkulturnost in povezanost z vrtci v lokalnem in širšem okolju.

Razvijanje lastne samopodobe ter občutljivosti do sočloveka nas vodi do pravega odnosa do narave, občutljivosti do ekoloških vsebin in ohranjanja tistih vrednot, ki nam pomagajo ohraniti stik z naravo, zdravjem in človekom ter odgovornim življenjem v družbi.