Pozdravljeni na spletni strani vrtca Galjevica!

Smo vrtec s 23 oddelki na Štirih lokacijah, ki s spoŠtovanjem in sodelovanjem ustvarja toplo in varno okolje za otroke, starŠe in zaposlene. NaŠe vzgojno izobraŽevalno delo je usmerjeno v otroka, pri naČrtovanju in evalviranju pa izhajamo iz potreb in razvojne stopnje otroka.

veČ o vrtcu dark     veČ o Ljubljani dark   video o Ljubljani dark

Spoštovani starši,

v obdobju od 18. 9. 2017 do 21. 9. 2017 bodo v Vrtcu Galjevica organizirani prvi oddelčni sestanki za starše. Podrobnejši razpored v enotah in na lokacijah si lahko ogledate tukaj.

Vaša udeležba na sestanku je izredno pomembna, zato vas prosimo, da se sestanka zanesljivo udeleži eden od staršev. Srečanje bo trajalo predvidoma 1 uro, dnevni red pa ste prejeli ob osebnem vabilu v oddelku oz. po pošti v primeru vaše odsotnosti.

Prijazen pozdrav,

Barbara Novinec,
ravnateljica

Spoštovani starši,

v skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 in nadaljnji) je Vrtec Galjevica izvedel anketo o poslovnem času enote/lokacije, katere rezultat je, da poslovni čas vseh 4 hiš vrtca:

  • enote Galjevica, odprta od 6:00 do 17:00 ure,
  • enote Orlova, odprta od 6:00 do 17:00 ure,
  • lokacija Dolenjska cesta, odprta od 5:30-16:30 ure in
  • lokacija Pot k ribniku, odprta od 6:00 do 17:00 ure
    ostaja nespremenjen.

Tudi v letošnjem letu zagotavljamo 11 urni poslovni čas v vseh 4 hišah našega vrtca. Anketi se je odzvalo 81,80 % staršev. Potrditev poslovnega časa Vrtca Galjevica bo obravnaval Svet zavoda na svoji redni seji v četrtek, 5. 10. 2017.

Lepo vas pozdravljam.

Barbara Novinec,
ravnateljica

OBVESTILO - Rezultati ankete o poslovnem času vrtca