Mednarodni projekti

EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

EKONosilec projekta; FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education – FEE, ki je bila ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Projekt bomo izvajali peto šolsko leto po predpisanih zahtevah nacionalnega programa Eko šol, ki bo potekal v vseh oddelkih na vseh štirih enotah oz. lokacijah vrtca.

Daljnoročni cilji projekta:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost;
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
 • ozaveščanje dejavnikov, s katerimi ogrožamo naravo in naše zdravje;
 • razvijanje navad za odgovorno ravnanje z naravo in odgovorno ravnanje z zdravjem.


Izbrano področje v okviru projekta Zgodnje naravoslovje za šolsko leto 2016/17 je Z IGRO V SVET NARAVE, tematska sklopa pa sta BIOTSKA RAZNOVRSTNOST in KROŽNO GOSPODARSTVO – ODPADKI. Sodelovali bomo tudi pri zbiranju kems embalaže – EKOPAKET , pri prebiranju eko literature – EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE ter v likovnem ustvarjanju na razpisane teme.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

UNESCO VRTEC

Unesco pridruzene soleSlovenska UNESCO mreža ASP deluje pod okriljem OZN za izobraževanje, znanost in kulturo. Poslanstvo UNESCO ASP Slovenije je pomembo za razvijanje mladih ljudi v državljane sveta, ki bodo razumeli številne soodvisnosti človeka in narave in ljudi med seboj. V letošnjem letu smo se pridružili mreži UNESCO šol/vrtcev, na kar smo še posebej ponosni, zato se bomo vključevali v razpisane nacionalne in mednarodne projekte, obeleževali bomo mednarodne dneve ter sledili programu izobraževanja.

Namen projekta

Z delom v UNESCO ASP mreži želimo krepiti odgovornost do sebe in do drugih, s tem pa bi poudarjali vzgojo za mir in nenasilje ter mirno reševanje konfliktov, saj je vrtec vzgoja za življenje. V vsakdanjem življenju bomo vzgajali k strpnosti in sodelovanju. V naše delo bomo vključevali tudi zunanje sodelavce različnih strok in starše ter tako krepili zavezništvo med generacijami in razvijali sodelovalne in partnerske odnose. Še naprej bom skrbeli za ohranjanje kulturne dediščine in ljudskih običajev. Veliko pozornosti bomo posvetili tudi klimatskim spremembam, ekološkim problemom in njihovemu vplivu na življenje, hkrati pa bomo ozaveščali otroke tudi o zdravem življenju in opozarjali na zagotavljanje boljših pogojev za zdrav življenjski slog.

Temeljni cilji:

 • uravnoteženo razvijanje vseh štirih stebrov izobraževanja v 21. stoletju, UNESCO – Jacques Delors (s poudarkom na III. In IV. stebru); vzgoja in izobraževanja morata omogočati vsakemu človeku, da se nauči sam reševati svoje probleme, oblikovati svoje odločitve in nositi svojo odgovornost,
 • upoštevanje Kurikuluma – sinergija državnega programa in realnega življenja,
 • spoštovati otrokove pravice, strpnost in sodelovanje, solidarnost,
 • uveljavljati kulturo miru in nenasilja,
 • spoznavati naravne in kulturne znamenitosti Slovenije,
 • vzgoja za ekološko zavest in globalno odgovornost: soočanje z okoljskimi problemi in interdisciplinarno reševanje: recikliranje odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov, igre vlog, očistimo okolico vrtca v sodelovanju s starši, idr.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Mateja Funkl
 PDF  Poročilo projekta Unesco 2016/17

 

VEČ O PROJEKTIH

UNESCO PROJEKTI VRTCA GALJEVICA

 •  Vzgajamo zelišča "V starem iščem novo"
 • 5. Unescov ASP-tek mladih slovenske mreže šol Unesco 
 • Pletemo niti mreže na gozdni učni poti Hrastje 
 • Moder stol-nekdo misli nate 
 • Otroštvo podaja roko modrosti
 • Voda-kaj mi pomeni
 • Menjaj branje in sanje
 • DREVO=ŽIVLJENJE
 • Odnos mladih do zdravja 

Unesco utrinkI VRTCA GALJEVICA

 • Mravljice

  ČISTILNA AKCIJA

  Na čistilno akcijo v vrtec smo povabili starše in stare starše. Najprej smo pometli…
 • Murenčki

  SKRB ZA ZELIŠČNO IN ZELENJAVNO GREDICO

  V našem vrtcu imamo manjšo gredico, ki je do pomladi neobdelana čakala, da jo pridne roke…
 • Kresničke

  UNESCO Vzgajamo zelišča

  Za vsako bolezen rožca raste...
 • Krtki

  PUNČKE IZ CUNJ

  V okviru Unicefovega projekta Punčka iz cunj, smo na EKO delavnici skupaj s starši ter…
 • Mravljice

  GREGORJEV OBISK V SKUPINI

  V ponedeljek po Gregorjevem so nas obiskali v vrtcu stari starši. Kot se za praznik…
 • Mravljice

  ČISTILNA AKCIJA

  Na čistilno akcijo v vrtec smo povabili starše in stare starše. Najprej smo pometli…
 • Gosenice

  SKRBIMO ZA NARAVO

  Ker radi poskrbimo za naravo, smo tudi pri nas v mesecu aprilu čas posvetili skrbi za…
 • Miške

  OBISK KNJIŽNICE RUDNIK

  Večji del meseca februarja smo namenili kulturi.
 • Miške

  VODA, KAJ MI POMENI

  NARAVOSLOVNI IN FIZIKALNI POSKUSI
 • Čebelice

  KNJIGA, KNJIGA, KNJIŽNICA …

  Prebiranje knjig spodbuja radovednost, vedoželjnost, govorno aktivnost, razvija…
 • Čebelice

  GREGORJEVO

  V vrtcu obeležujemo tudi praznik Gregorjevo, ki je včasih, po starem koledarju naznanil…
 • Petelini

  ZELIŠČA

  Otroci iz skupine petelini smo spoznavali zelišča, njihove značilnosti in uporabo.…
 • Zvezdice

  OBISK CEVKA IN CEVKOVE DELAVNICE

  V četrtek, 20. 4. 2017, smo v našo skupino dobili prav poseben obisk, ki smo se ga…
 • Zvezdice

  Izlet na Ljubljanski grad in voden ogled »Iskanje zmajevega zaklada«

  V naši skupini letos spoznavamo Ljubljano in njene znamenitosti, zato smo se odločili, da…
 • Sončki

  Zeliščni vrt in uporaba zelišč

  Ob vrtcu smo zasadili zeliščni vrt in tako polepšali vhod v našo…
 • Sončki

  SREČA JE…

  Slikanica Tina in Tine (Mojiceja Podgoršek)nam je bila izhodišče za pogovor o…
 • Račke

  Obisk CEVKA

  Obiskal nas je Cevko, maskota podjetja vodovod-kanalizacija. Z njim smo se pogovarjali…
 • Ježi

  Cevko

  Na obisk smo dobili cevka s spremljevalko, ki sta nama povedala in pokazala kako in zakaj…
 • Kresničke

  Cevkova delavnica

  Cevko je otrokom prijazna pravljična podoba cevi, s človeškimi lastnostmi, prijatelj…
 • Medvedi

  Cevko na obisku pri Medvedih

  Zelo smo se razveselili prav posebnega obiska. Obiskala nas je ga. Simona iz podjetja…
 • Zajčki

  Obiskal nas je cevko

  V petek, 22. 10. 2016 nas je obiskal Cevko. Pogovarjali smo se, kako potuje voda po cevi…

 

EVROPSKI SONČNI DNEVI – "INTELLIGENT ENERGY EUROPE"

intelligentEvropski projekt je nastal na pobudo Agencije za prestrukturiranje energetike, naš vrtec se je vanj vključil v letu 2012. Namen projekta je pritegniti pozornost otrok in zaposlenih v vrtcu za okolju prijazno sončno energijo. Z organizacijo dogodka, ki ga po imenom »Sončni dan Galjevica« pripravimo v prvi polovici meseca maja, otrokom preko različnih delavnic prikažemo možne načine uporabe sončne energije. Pri delavnicah sodelujejo vsi otroci našega vrtca. Otroci se udeležujejo tematskih delavnic, ki prikazujejo uporabno vrednost sonca. S pomočjo sončne ure spremljajo pot sonca, z lupo in papirjem pa moč sonca. 

eurosolar 1

Otroci si zgradijo hiške iz stiroporja ter opazujejo taljenje ledenih lističev na soncu in v hiški. S čopiči in vodo barvajo tla, delajo odtise rok in nog ter opazujejo kako sonce suši njihove umetnije. Ker smo zdrav vrtec, vnašamo v delavnice tudi pripravo regratovih cvetov s sladkorjem, ki se nato na sončni polici v igralnici spreminjajo v zdravilni sirup. Sončni dan Galjevica bo organiziran 26. 5. 2017.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic

Erasmus + /KA2 strateška šolska partnerstva

"SCE - Smart Children Plus"

Erasmus plus

Triletni projekt med 4 partnerskimi organizacijami iz treh držav in sicer je koordinator projekta ZGNL iz Ljubljane v partnerstvu s 3 vrtci: iz Slovenije (Ljubljana, Vrtec Galjevica), iz Češke (Praga, Montessori vrtec Adilek), iz Italije (Salermo, Montessori vrtec Al. Gatto). Projekt je vezan pripravo programa za krepitev otrokovih potencialov v predšolski dobi, s čimer naslavljamo dve ključni nalogi, to sta izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje in krepitev vzgojiteljevih poklicnih kompetenc. Vsebinsko bo na nivoju otrok usmerjeno na mednarodno ozaveščenost, spoznavanje drugih evropskih držav: načina življenja, kulture, jezika partnerjev, tradicionalne umetnosti, tradicionalnih poklicev.

Cilji projekta na nivoju otroka

 • spoznavanje in učenje angleškega jezika;
 • spoznavanje in raziskovanje kulturne identitete ter različnosti med kulturami sodelujočih evropskih partnerk s sprejemanjem kulturnih razlik;
 • razvoj govora in razpoznavanje tujih jezikov sodelujočih partnerk preko najrazličnejših aktivnosti in izmenjav materialov;
 • spoznavanje in razumevanje samega sebe;
 • vzbujanje narodne zavesti in posameznikove identitete.

Dodatni cilji projekta na nivoju odraslih (strokovni delavci in starši):

 • vsebinsko izobraziti strokovne delavce v vrtcih o pomenu najzgodnejšega učenja in izkoriščanja mnogoterih otrokovih potencialov ter poudariti pomen odprtega učnega okolja ter dobro izobraženih vzgojiteljev (izobraževanje dr. Rajović Ranko in dr. Semolič Andreja),
 • izmenjava praks.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec

ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

ievProgram ''Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju'' temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in izobraževanja je tudi ena najpomembnejših podlag za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju.  Za svoje delovanje na področju vzgoje in izobraževanja se uporablja model Evropsko ogrodje etike in vrednot z namenom spodbujanja temeljnih in obče veljavnih vrednot, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne posameznih ideoloških pogledov. Evropsko ogrodje etike in vrednot vključuje 10 kompleksnih vrednotnih usmeritev, ki jih lahko označimo kot vrednotne domene. Vsaka vrednotna domena vključuje več reprezentativnih vrednot: humanost, znanje in modrost, življenje, narava, zdravje, skrb za sočloveka, pravičnost, univerzalizem, integriteta, delo, ustvarjalnost, tradicija, kultura. V šolskem letu 2016/17 se bomo posebej posvetili 2 vrednotnima domenama : INTEGRITETA in HUMANOST.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič

Republiški projekti

ZDRAVJE V VRTCU

zdravje v vrtcuNacionalni inštitut za javno zdravje nadaljuje s projektom, ki poteka že peto leto. Poleg izobraževanja strokovnih delavk so aktivnosti projekta usmerjene v promocijo zdravja v programih oddelkov. Tema v letošnjem letu: Čas je za dober tek.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2015-2016 (Zdravje v vrtcu)

PASAVČEK

pasavcekNosilec projekta je Svet za preventivo v prometu Republike Slovenije. Globalni cilj je naravnan na zagotavljanje varnosti otrok in odraslih v prometu. Strokovne delavke vključenih oddelkov oblikujejo načrt projektnih vsebin za celo šolsko leto, ki ga predstavijo staršem na 1. roditeljskem sestanku. Strokovne delavke se vsako leto udeležujejo izobraževanj na temo varnost v prometu.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Tanja Virant in Martina Šporar.

VARNO S SONCEM

varno s soncem

Projekt Varno s soncem bomo nadaljevali četrto šolsko leto. Strokovne delavke se na zunanjih oblikah izobraževanja seznanjajo s pomenom zaščite pred soncem, z ustreznimi ukrepi in strokovnimi navodili za ravnanje v praksi. Preko pisnih priporočil za starše tudi njih ozaveščamo o pomenu zaščite otrok pred soncem. Vsaka skupina oblikuje svoj načrt dejavnosti, ki sledijo cilju projekta. Ob zaključku šolskega leta je oblikovana evalvacija projekta.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

MALI SONČEK

MaliSoncek

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. V programu, ki je sestavljen iz štirih stopenj, sodelujejo vsi oddelki vrtca v starostnem obdobju 2-6 letnih otrok. Vključitev v vadbo posamezne naloge potrdi vzgojiteljica ali vaditelj s podpisom in nalepko, ki se jo prilepi v knjižico.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Mojca Kastelic, Jana Tomc.

TURIZEM IN VRTEC

Z igro do prvih turističnih korakov

TZS

Turistična zveza Slovenije že deveto leto izvaja projekt Turizem in vrtec. Tema projekta je »Z igro do prvih turističnih korakov«. Letošnja rdeča nit projekta je POTUJEM, TOREJ SEM, ki ga bomo povezali z raziskovanjem Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016 in knjigo Škratek se potepa po Ljubljani. V projektu bomo iskali žive obstoječe zgodbe, ki vsaj v določeni meri že delujejo kot turistični produkt in predstavljajo posebnost določenega kraja ali dogodka v Sloveniji, kot so recimo miti, ljudske pripovedke, naravne danosti, zgodovinske osebnosti in podobno. Otroke želimo navdušiti nad bogato naravo, ki nam jo nudi okolica vrtca in upamo, da bo to navdušenje prevzelo tudi njihove družine. Raziskovali bomo Ljubljano – moje mesto in v končnem izdelku predstavili prestolnico Slovenije, kot turistično destinacijo, skozi otroške oči.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Andreja Košir

ZELENI NAHRBNIK

Zeleni nahrbtnik.thumb

Zeleni nahrbtnik je projekt s področja okoljske vzgoje predšolskih otrok, ki poteka že 21. leto pod okriljem ZPM, kot nosilke akcije. Cilji projekta Zeleni nahrbtnik so vzpodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do okolja in narave, razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v okolje, vzpodbujanje otrok pri iskanju rešitev za okoljske probleme, vzpodbujanje medsebojnih obiskov, tkanje prijateljskih vezi, igre.

 
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Lilijana Paradiž

ČEBELICA MOJA PRIJATELJICA

cebelica prijateljicaProjekt poteka v okviru Čebelarske zveze Slovenije: "En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih" ter spoznavanje dela čebelic z zgibanko "Čebelica moja prijateljica".

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

Mestni projekti

Ljubljana zelenaLjubljana, zelena prestolnica Evrope

Projekt ''Zelena prestolnica Evrope'' je pobuda Evropske komisije. Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj, za leto 2016 je ta laskavi naziv prejela Ljubljana. Cilj te pobude je izreči priznanje in nagraditi lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih.

V vrtcu Galjevica sledimo ciljem, kot so vzgoja za okoljsko odgovornost, razvijanje navad za odgovorno ravnanje z naravo in odgovorno ravnanje z zdravjem preko različnih dejavnosti in delavnic . Na nivoju vrtca organiziramo tudi več dogodkov (Varna pot v vrtec, Eko dan, Športne igre) kjer pripravimo številne delavnice za otroke in starše ter vsakomesečne dejavnosti navedene v akcijskem načrtu Eko vrtca.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Mateja Funkl

Ciciuhec – beremo z malčki

S projektom, ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, želimo vsem otrokom omogočiti dostop do dobre knjige in doseči pomembne cilje:

 • ustvariti pogoje za razvoj bralnih navad in bralne kulture;ciciuhec
 • spodbuditi branje v družinskem krogu;
 • spodbuditi branje leposlovja v otrokovem materinem jeziku;
 • bogatiti otrokov besedni zaklad;
 • seznaniti otroke s knjižnico v njihovem neposrednem okolju, njenimi pravili in navajanje na obiskovanje knjižnice skupaj s starši;
 • spodbuditi in usposobiti otroke za aktiven stik z literaturo;
 • nuditi pomoč pri iskanju in zaznavanju estetskega in pomenskega bogastva literarnega sveta.
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

ŠKRATEK PRIJATELJČEK

skratek prijateljcek

Sklop interaktivnih delavnic, ki so združene pod krovnim naslovom ŠKRATEK PRIJATELJČEK , je zasnovan kot preventivni program preprečevanja nasilja med in nad otroci, zgodnje ozaveščanja otrok o nesprejemljivosti družinskega nasilja ter vzgoja otrok za strpnost in prijateljstvo. Namen projekta je, da otroci preko interaktivnih iger, iger vlog in lika škratka Prijateljčka, spregovorijo o svojih čustvih in občutkih, se naučijo poimenovanja in prepoznavanja čustev ter alternativnih oblik vedenja v konfliktnih situacijah. Prav tako otroci preko zgodb, ki jih pripoveduje škratek Prijateljček spoznajo, da je zelo pomembno, da odraslim povemo kako se počutimo in če nam nekdo naredi nekaj kar nam ni všeč POVEMO, ker edino tako se lahko kaj spremeni. Otroci to zelo dobro razumejo na primeru zgodbe o škratku Prijateljčku in fantku, ki mu je zaupal svojo skrivnos.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

Projekti na nivoju oddelkov vrtca