Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me


Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka od starosti najmanj 11 mesecev do vstopa v OŠ.

Za vpis otroka v vrtec starši izpolnite obrazec Vlogo za vpis otroka v vrtec, ki ga dobite na sedežu vrtca, v enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca (rubrika "Obrazci") in Mestne občine Ljubljana ter ga pošljite po pošti ali pa oddate v tajništvu vrtca predvidoma v mesecu marcu. Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vsakoletni javni vpis novincev v vrtce organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo, uskladi z vrtci ter v ta namen objavi rokovnik vpisa in sprejema otrok, ki je obvezen za vrtce. Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah, Mestna občina Ljubljana pa objavi obvestilo o javnem vpisu novincev v vrtce vsaj v enem dnevnem časopisu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.

 

PDF Obvestilo MOL o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2017/2018
PDF Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2017/2018
PDF Navodilo o poteku vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2017/2018

 

 

Čakalni seznam Vrtca Galjevica za naknadni sprejem otrok za šolsko leto 2016/2017

Spoštovani starši!

Objavljamo čakalni seznam Vrtca Galjevica za naknadni sprejem otrok za šolsko leto 2016/2017, ki velja do 15. 5. 2016. Dne 16. 5. 2016 se bodo čakajoči otroci združili na Centralni čakalni seznam za leto 2016/2017, ki bo objavljen na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

PDF Čakalni seznam za I. starostno obdobje
PDF Čakalni seznam za II. starostno obdobje

 

 

Unesco pridruzene sole

Erasmus plus

VarniVrtec